REGLER FOR ACCEPTABELT BRUG

Regler for acceptabelt brug

Hvis du er kunde hos JOi Mobile Service, har du en række brugerforpligtelser. Generelt udtrykt kræver disse forpligtelser, at du anvender vores ydelser til private, personlige og legitime forbrugerformål i overensstemmelse med disse Regler for acceptabelt brug (eller “RAB”) samt vores Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste.

Disse Regler for acceptabelt brug forklarer (1) dine brugerforpligtelser, (2) hvordan du undgår at overtræde disse forpligtelser, og (3) hvad der vil ske, hvis dit brug overtræder disse forpligtelser og falder udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

 

Dine forpligtelser

Du må kun anvende vores ydelser til private, personlige og legitime forbrugerformål. Du må ikke anvende vores ydelser eller SIM-kort til erhvervsrelaterede formål.

Hvad skal du undgå: Foretage opkald eller sende SMS-beskeder i forbindelse med administration af reklamering for eller markedsføring af en erhvervsvirksomhed, gruppe eller organisation, eller til noget som helst ikke-privat eller ikke-personligt formål. Et eksempel er massefremsendelse af SMS-beskeder til en kundebase, eller en ikke-personlig eller ikke-privat adresseliste, eller et omfangsrigt antal opkald til en kundebase  eller en ikke-personlig eller ikke-privat adresseliste, med henblik på at markedsføre en erhvervsvirksomhed eller ydelse, hvilket vil være ensbetydende med brug af vores ydelser eller SIM-kort til erhvervsrelaterede formål, og vil falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug. Ethvert brug ud over din valgte Saldomax grænse vil også falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

Du må kun anvende udstyr eller SIM-kort til de offentliggjorte formål, som beskrevet i relaterede brugervejledninger eller som angivet af os.

Hvad skal man undgå: Anvendelse af udstyr eller SIM-kort på anden måde end de er beregnet til. For eksempel anvendelse af dit JOi SIM-kort i et modem, i stedet for i en mobiltelefon eller tavlecomputer, eller anvendelse af en mobiltelefon eller tavlecomputer som en baby monitor, falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

Du må ikke anvende, eller tillade nogen anden at anvende, vores ydelser eller SIM-kort til viderestillingsydelser, simultane opkald, tilkaldeydelser (paging), telefonformidlingsydelser, eller til at kontakte numre, som tilbagebetaler en del af deres indkomst.

Hvad skal man undgå: At foretage usædvanligt store mængder opkald, foretage adskillige opkald på samme tid, eller at foretage opkald for at opnå finansielle indtægter eller andre former for belønning fra disse opkald, hvilket vil være en anvendelse af vores ydelser eller SIM-kort, der falder udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

Du må ikke anvende vores ydelser eller SIM-kort til at generere kunstigt oppustet trafik eller til vedvarende at sende automatiserede eller uopfordrede tekstbeskeder.

Hvad skal man undgå: At sende usædvanligt store mængder SMS-beskeder, sende SMS-beskeder til et usædvanligt stort antal modtagere eller formidlingsgrupper, eller fremsendelse af enhver automatiseret eller uopfordret SMS-besked. Ydermere vil fremsendelse af SPAM tekstbeskeder falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

Du må ikke oprette, installere eller anvende en gateway-enhed eller SIM-box uden vores forudgående skriftlige samtykke (inkluderer udstyr som er styret via kabel, Bluetooth eller Wi-Fi, til en computer eller til Internettet (kaldet “Mobile Hot Spot”), når de anvendes til at foretage store mængder opkald eller sende store mængder tekst). Vi kan til enhver tid tilbagekalde vores samtykke til denne aktivitet efter eget skøn.

Hvad skal man undgå: Anvendelse af gateway-enhed eller SIM-bokse til fremsendelse af automatiserede beskeder eller foretagelse af automatiserede opkald vil falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug. Hvis man engagerer sig i vedvarende streaming, downloading eller uploading af materiale eller indhold eller fastholder en vedvarende aktivt netværksforbindelse til Internettet via en maskine-til-maskine forbindelse, uden at der er en person involveret, vil dette også falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

Du må ikke anvende vore sydelser på et SIM-kort bedragerisk, i forbindelse med kriminelle gerninger, til at bryde nogen lov eller lovmæssig forpligtelse, til at foretage opkald eller sende beskeder eller tage billeder og video, uploade, downloade anvende eller genanvende noget materiale, som er  anstødeligt, voldeligt, uterligt, injurierende, obskønt eller truende, chikanerende (inklusive til vores personale), eller bedragerisk i den måde den bryder nogens rettigheder til privatliv eller er ulovlig på anden måde.

Hvad skal man undgå: Foretage chikanerende telefonopkald, ulovlig fildeling, samt deling, downloading og anvendelse af anstødeligt eller ulovligt materiale, er eksempler, som vil falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug. Engagement i nogen former for hacking, opsnappelse, efterlignende eller forfalskende aktiviteter, samt generering eller udbredelse af vira , malware, angreb på fri adgang til service eller andre lignende aktiviteter vil også falde udenfor disse Regler for acceptabelt brug.

Du må kun anvende vores ydelser i lande som er medlemmer af Den Europæiske Union til periodiske rejser, så som ferie eller korte ophold. Hvis du anvender vores ydelser til andet end regulære periodiske rejser vil vi måske blive nødt til at opkræve dig, eller suspendere din adgang til at anvende vores ydelser i lande, som er medlemmer af den Europæiske Union. Den nøjagtige datamængde du kan anvende når du rejser i lande, som er medlemmer af Den Europæiske Union, kan for hver enkelt af JOi prisplanerne findes i vores Prisguide.

Hvad skal man undgå: Anvendelse af vores ydelser udenfor det land, hvor du er bosat, anvendelse af store mængder af din data- og telemængde (tekst, opkald eller data) i lande, som er medlemmer af Den Europæiske Union, eller at anvende vores ydelser udenfor Den Europæiske Union for længere perioder, som ikke er i overensstemmelse med rimelige ferier for forbrugere samt rejsemønstre og adfærd. Hvis du anvender vores ydelser udenfor det land, hvor du er bosat, men indenfor lande som er medlemmer af Den Europæiske Union i 60 dage eller mere indenfor en hvilken som helst 4-måneders periode, er det sandsynligt at dette vil blive opfattet som en  uberettiget anvendelse af vores ydelser.

Husk, at dette ikke er en udtømmende liste af hvordan du kan overtræde vores Regler for acceptabelt brug. Andre aktiviteter, som vi med rimelighed anser for at ligge udenfor retmæssig forbrugeranvendelse kan også være genstand for betingelserne i disse Regler for acceptabelt brug.

 

Hvad sker der, hvis din brug falder udenfor disse Regler for acceptabelt brug?

Opkald og tekstbeskeder: Hvis vi med rimelighed mistænker dig for at have en adfærd som ikke falder indenfor disse regler, forbeholder vi os retten til at pålægge yderligere gebyrer, eller at afbryde dit SIM-kort eller din service, på ethvert tidspunkt efter først at have forsøgt at kontakte dig. 

Brug af data: Når du anvender store mængder data, giver det lavere hastigheder for alle. Så for at det skal være fair, holder vi øje med hvor meget data du, og alle vores andre kunder, bruger. Vi kan anvende passende traffic shaping eller nedsættelse af hastigheden for at beskytte vores netværk mod den slags databrug, som vi mener har indflydelse på serviceniveauet for andre kunder. Dette kan ske på særlige tidspunkter i løbet af dagen og/ eller på særlige geografiske beliggenheder. Vi kan iværksætte kontrollanter i form af netværksbeskyttelse, hvilket kan reducere din hastighed, fjerne adgangen til de ydelser der ligger indenfor din tarif, samt pålægge yderligere gebyrer til din konto, og/ eller afbryde dit SIM-kort på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis vi med rimelighed mistænker dig for ikke at overholde disse regler, forbeholder vi os retten til at pålægge yderligere gebyrer eller afbryde dit SIM-kort eller enhver ydelse, på ethvert tidspunkt efter først at have forsøgt at kontakte dig.

Vi forbeholder os retten til at suspendere eller afslutte din JOi Mobile Service efter vores eget valg:

  • Hvis vi mener du har overtrådt disse Regler for acceptabelt brug og vores Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste;
  • Hvis du når din valgte Saldomax grænse;
  • Hvis vi bemærker en gentagen og/ eller fortsat overdreven anvendelse, som står i modsætning til disse Regler for acceptabelt brug;
  • Hvis vi har grund til at tro at du har engageret i nogle af de aktiviteter, som vi specifikt har nævnt skal undgås under disse Regler for acceptabelt brug;
  • For handlinger som giver en negativ effekt på JOi Mobile Service, telekommunikationsnetværket som anvendes af os og de ydelser som ACN leverer til vores kunder.

 

Såfremt vi anser det for berettiget kan vi også henvise enhver overdreven, upassende, bedragerisk eller ulovlig anvendelse af JOi Mobile Service til relevante myndigheder for yderligere efterforskning.

 

Se venligst vores Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste for yderligere information.

 

Version 1.0
Udgivelsesdato: 3 November 2017